παραλανθάνω

παραλανθάνω
Α
1. διαφεύγω τής προσοχής κάποιου
2. βρίσκομαι κρυμμένος κάπου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • παρέλαθε — παραλανθάνω escape the notice of aor ind act 3rd sg παρέλᾱθε , παραλανθάνω escape the notice of imperf ind act 3rd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρέλαθεν — παραλανθάνω escape the notice of aor ind act 3rd sg παρέλᾱθεν , παραλανθάνω escape the notice of imperf ind act 3rd sg (doric) παρελαύνω drive by aor ind pass 3rd pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παραλαθοῦσα — παραλανθάνω escape the notice of aor part act fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παραλαθών — παραλανθάνω escape the notice of aor part act masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παραλανθάνειν — παραλανθάνω escape the notice of pres inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παραλανθάνωμεν — παραλανθάνω escape the notice of pres subj act 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρελάνθανεν — παραλανθάνω escape the notice of imperf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παραλάθοι — παραλάθοῑ , παραλανθάνω escape the notice of aor opt act 3rd sg παραλά̱θοῑ , παραλανθάνω escape the notice of pres opt act 3rd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λανθάνω — και λαθαίνω (AM λανθάνω, Α και λήθω, Μ και λαθαίνω και λαθάνω) 1. διαφεύγω την προσοχή κάποιου, μένω απαρατήρητος (α. «λάθε δ Ἕκτορα», Ομ. Ιλ. β. «οὐδέ με λήθεις, ὅτι θεῶν τίς σ ἦγε», Ομ. Ιλ.) 2. φρ. «λάθε βιώσας» να ζεις διακριτικά χωρίς να… …   Dictionary of Greek

  • ἀντιπαραλλάσῃ — ἀντί , παρά λάζομαι seize aor subj mp 2nd sg ἀντί , παρά λάζομαι seize fut ind mp 2nd sg ἀντί , παρά λάζω aor subj mid 2nd sg ἀντί , παρά λάζω aor subj act 3rd sg ἀντί , παρά λάζω fut ind mid 2nd sg ἀντιπαραλλά̱σῃ , ἀντί παραλανθάνω escape the… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”